Gevangenen maken zich zorgen om hun kinderen

Paramaribo - De gevangenen maken zich zorgen om hun schoolgaande kinderen. Omdat ze opgesloten zijn, zijn ze niet in staat om schoolspullen te kopen voor hun kinderen die in oktober weer naar school moeten. Ze hopen dat de president aandacht zal schenken aan deze situatie. Ook hopen de gevangenen dat de president hen alsnog gratie verleent in verband met ...

een jaar regering Bouterse-Ameerali, waardoor ze dan wel in staat zouden zijn om te gaan werken, zodat ze hun kinderen kunnen verzorgen.

 

Een deel van de gedetineerden heeft al tweederde deel van de straf uitgezeten en heeft zich ook goed gedragen in de gevangenissen. Het hoopt daarmee in aanmerking te komen voor een voorwaardelijke invrijheidstelling. Een van de gevangenen zegt in een schrijven aan de president dat hij nu vastzit vanwege heling en zich geen raad meer weet hoe zijn kinderen naar school moeten gaan, want het inschrijfgeld is niet betaald.

 

Hij was de enige kostwinner thuis en is nu vanwege zijn gevangenschap niet in staat om voor zijn kinderen te zorgen. In de gevangenis kwam hij in contact met een sociaal ambtenaar, die zijn gezin heeft bezocht en geconstateerd heeft dat de economische omstandigheden heel slecht zijn. Deze ambtenaar bood de vrouw van de gevangene daarom geld aan om eten te kopen.

(W.Jagan)

 

 

Steeds meer mensen stappen naar kortgedingrechter

Paramaribo - Steeds meer personen zoeken hun recht door naar de kortgedingrechter te stappen. Voorzitter Djaiperkash Ramdin van de Vereniging van Griffiers bij de rechterlijke macht zegt dat hij opgemerkt heeft dat er ook tijdens het reces van de rechterlijke macht bijna dagelijks kort gedingen voorgaan. “Er wordt nu veel meer geprocedeerd. Dat geeft aan dat de burgerij beter ...

geïnformeerd is en haar recht zoekt bij de rechter, waardoor er veel meer zaken voorgaan.” Het aantal

kort gedingen verschilt dagelijks, maar het gaat wel om vijf tot tien zaken.

 

Ramdin geeft ook aan dat het aantal griffiers nog lang niet voldoende is, maar dat het Ministerie van Justitie en Politie stappen heeft ondernomen om daar verandering in te brengen. De afdeling Kantongerecht Civiele Zaken beschikt over vijftien griffiers, Strafzaken over zestien en bij de rechter-commissaris zijn er drie. Momenteel zijn ook twee griffiers in opleiding.

 

Verder zegt Ramdin dat bij de griffie al een aanvang is gemaakt met digitaliseren, maar hij weet dat het een proces van jaren zal zijn voordat alles gedigitaliseerd is. Het opmaken van processen-verbaal van zittingen en vonnissen gebeurt al met de computer, maar niet alles kan digitaal verwerkt worden. Dossiers worden bijvoorbeeld nog met kopieën bijgehouden.

 

Intussen is het al zover dat de zittingsrol van civiele zaken wordt gemaild naar de advocaten. Het streven is om een zodanig netwerk op te zetten, dat er een website van het Kantongerecht komt, waartoe het publiek toegang heeft en zo kan nagaan wanneer een zaak voorgaat. “Het is een kwestie van tijd. Er is een aanvang mee gemaakt, maar het is een proces van jaren”, aldus Ramdin.

 

 

 

Man gestoken in halsstreek

Paramaribo - Een man is maandagavond met een scherp voorwerp gestoken in zijn halsstreek aan de Laat en Dadelstraat in Paramaribo. Hij liep daarbij verwondingen op en moest per ambulance worden afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Politie-inspecteur Humphrey Naarden bevestigt dit geval. Hij zegt dat bij deze zaak een ex-vriendin in het spel is, wat vermoedelijk geleid ...

heeft tot de steekpartij. Het onderzoek is nog gaande. De politie werkt aan de aanhouding van de verdachte, die samen met de vrouw in kwestie, voortvluchtig is.

Foto: Maandagavond is deze man aan de Laat en Dadelstraat gestoken met een scherp voorwerp in zijn halsstreek. Hij moest per ambulance worden afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. (Foto: X. Mathurin)

 

Regering past 'no work no pay' regeling toe

Paramaribo - De regering heeft besloten om de ‘no work, no pay’-regeling toe te passen op penitentiaire ambtenaren (pa’s) die niet op het werk verschijnen. Onderdirecteur van Justitie, Edward Belfort, zegt dat hij dit van de directeur van Justitie heeft vernomen. De pa’s zijn al vanaf zaterdag in actie. Administratieve zaken in de inrichtingen worden goed bijgehouden om na te gaan ...

welke pa’s wel op het werk verschijnen. De Staat heeft ook een kort geding aangespannen tegen de bond van pa’s om hun werkzaamheden te hervatten. Belfort geeft aan dat de voorzitter van de Moederbond de gang naar de rechter wilde vermijden.

 

Daarom had het ministerie De Moederbond, die in overleg was met de pa’s, nog wat tijd gegund. De pa’s hadden tot gistermiddag twaalf uur de tijd om hun werkzaamheden te hervatten. Ze zijn daar echter niet akkoord mee gegaan. Voorzitter Gustaaf Gallant van de bond van Penitentiaire Ambtenaren zegt dat de leden het niet eens zijn dat ze hun werkzaamheden moeten hervatten.

De pa’s weten volgens hem dat zij in een burgerrechtelijke betrekking staan tot het ministerie. Zij willen niet weer verwikkeld raken in een zoveelste commissie voor het uitvoeren van werkzaamheden. Gallant zegt dat de leden getraumatiseerd zijn, omdat opeenvolgende regeringen geen uitvoering hebben gegeven aan de afspraken met de bond.

Over de ‘no work no pay’-regeling geeft hij aan dat de regering niet op de individuele toer moet gaan, omdat de pa’s zich hebben gebundeld in een vereniging. Voorts laat onderdirecteur Belfort weten dat de verschillende resocialisatieprocessen de komende periode normaal voortgang zullen vinden in de gevangenissen. Hij zegt dat deze regering er alles aandoet dat dit proces gewoon doorgaat.

De gedetineerden verrichten sinds de acties van de pa’s normaal de werkzaamheden op de verschillende afdelingen die horen bij het resocialisatieproces. Belfort geeft aan dat het aantal pa’s die de werkzaamheden hervatten in de inrichtingen, toeneemt.

 

 

Leger bewaakt exploratiekamp West-Suriname

PARAMARIBO, 1 sep. – Het leger bewaakt sinds enkele dagen het voormalige exploratiekamp van Suralco en Billiton op het Bakhuys gebergte. Een legerdetachement heeft het beheer van het kamp in West-Suriname officieel overgenomen van waarnemend minister van Natuurlijke Hulpbronnen Ramon Abrahams. Dit gebeurde na ondertekening van een overeenkomst met Suralco.

In de overeenkomst wordt alle inventaris overgedragen aan de staat. “We weten nog niet wat het eindplan zal worden”, zegt Abrahams tegenover de Ware Tijd. Over de bestemming van kamp en inventaris moet nog verder worden nagedacht. Billiton zette het kamp op in 2003 om vast te stellen hoeveel bauxiet er in het gebergte zit. Toen de maatschappij zich uit Suriname terugtrok werd alles overgedragen aan Suralco.

Tot de inventaris behoren arbeidersverblijven, onderzoeksruimten en een werkplaats. Ook staan er enkele containers met allerlei materiaal. Suriname mag het nu allemaal hebben. Het beheer kostte Suralco ruim tienduizend dollar per maand. Het bedrijf is nu meer geïnteresseerd in de bauxietvoorraden in het Zuidoosten van Suriname. “Suriname zal doorgaan zijn bauxietvoorkomens te verwerken. Voor het land is het belangrijk een plaats als Bakhuys te behouden”, zegt Abrahams.

 

 

Bouterse afwezig bij nationaal gebed Ied-Ul-Fitre

Paramaribo - De president was gistermorgen niet aanwezig bij het nationaal gebed in verband met Ied-Ul-Fitre op het Onafhankelijkheidsplein. Volgens de organisatoren van de gebedsdienst had de bewindsman eerder wel aangegeven aanwezig te zullen zijn, maar hij zegde op het laatste ogenblik af. Minister Linus Diko, interim minister van Binnenlandse Zaken, was wel aanwezig ...

bij het gezamenlijk gebed. Honderden moslims hadden zich sinds 06.00 verzameld op het onafhankelijkheidsplein om gezamenlijk het gebed te doen ter afsluiting van ramadan. Minister Diko sprak de mensen toe en gaf aan dat men in eenheid moet werken aan de opbouw van het land.

 

Ook ambassadeur John Nay van Amerika sprak de aanwezigen toe na het gebed. “Het maakt niet uit welk geloof of welke religie wij belijden, wij dienen allemaal dezelfde God en daarom zijn wij allen een”, zei hij. Het gezamenlijk gebed wordt jaarlijks georganiseerd. Verschillende moslimorganisaties komen dan aan het einde van ramadan bijeen om gezamenlijk in gebed de vastenmaand af te sluiten en het Ied-Ul-Fitre feest te vieren.

 

 

Hygiëne problemen door toestroom goudzoekers

Paramaribo - De hygiëne in de goudvelden te Maripaston baart de overheid enorme zorgen. Met de hoge internationale marktprijs voor goud is de toestroom van mensen duidelijk te merken en zijn er onvoldoende water en sanitaire faciliteiten. “Je ziet mensen hun tanden poetsen dichtbij een wc”, zegt Gerold Dompig van de commissie Ordening Goudsector. Reden genoeg om nogmaals ...

een gesprek te hebben met zowel de delegatie van de overheid, die daar en vaste post heeft opgezet, als de goudzoekers die actief zijn in het mijngebied.

Grassalco wil binnenkort haar activiteiten in het gebied opstarten en het is ook de bedoeling dat de ordening op Maripaston een voorbeeld moet zijn wat de overheid wenst met het ordenen van de goudsector. De commissie stuwt af richting tien permanente posten in het binnenland nabij de goudvelden.

 

Momenteel zijn er posten in het Merian-gebied, nabij Rosebel, Maripaston en op het stuwmeer. De bemensing van deze permanente posten vindt plaats door het werven van ex-strijders van de binnenlandse oorlog die capabel zijn om ingezet te worden

 

 

Ondersteuningsteam houdt drie verdachten aan

Paramaribo - Het Ondersteuningsteam van de politie heeft maandagavond drie verdachten klemgereden en aangehouden ter hoogte van het standbeeld van Kwakoe aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Bij een van de verdachten is een vuistvuurwapen aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat de mannen een strafbaar feit zouden plegen, maar op tijd zijn aangehouden ... 

door het Ondersteuningsteam. Toen de politie de wagen van de verdachten klemreed, kwam een motorfiets tegen de auto van de verdachten aan. Deze motorfiets reed vlak achter de auto waarin het trio zat. Deze zaak is overgedragen aan de Recherche van Nieuwe Haven.

 

Het is de politie intussen gelukt om zeventien van de top twintig ‘most wanted’-criminelen aan te houden. Het vermoeden bestaat dat de overige drie zich in het buitenland ophouden. Bij de aanhouding van de criminelen is het de politie ook gelukt om andere verdachten die samen met hen opereerden, in de kraag te vatten. De afgelopen periode zijn er ook behoorlijk wat aanhoudingen verricht door leden van de operaties ‘De Nieuwe Weg’ en ‘Faya Blo’. 

 

Waterpokken in Surinaams Marrondorp Drietabiki

PARAMARIBO/DRIETABIKI, 29 aug. – Een uitbraak van waterpokken teistert de gemeenschap van het Marrondorp Drietabiki, in het Boven Tapanahony gebied. Volgens minister Celsius Waterberg van Volksgezondheid is er reden tot zorg. Er is wel medische hulp ter plaatse. Maar de vraag is of de mensen zich willen gedragen volgens medisch protocol.

Bij waterpokken is onder meer aan te bevelen dat mensen zich enigszins terugtrekken. “We weten dat het zeer moeilijk valt voor de mensen zich te houden aan voorschriften, vooral het binnen blijven”, zegt Waterberg tegenover de STVS. Bewoners van het binnenland zijn gewoon zich vrijelijk te bewegen. Dat levert bij waterpokken besmettingsgevaar op. Vooral kinderen hebben het nu zwaar te verduren en nogal wat lopen nu rond met soms open getrokken pokkenblaasjes.

Het medisch personeel ter plekke doet wat het kan om de uitbraak te beperken. Ook uit het nabijgelegen Godo Olo komen berichten van besmettingen. “We zijn vooral bezorgd om zwangere vrouwen, het ongeboren kind kan een misvorming oplopen”, aldus Waterberg. De situatie wordt dan ook nauwlettend in het oog gehouden. Op het eiland Drietabiki staat de residentie van het grootopperhoofd van de Aucaners, Matodja Gazon.

 

 

 

Politieman schiet vriendin neer

Paramaribo - Een agent van politie heeft gisteravond zijn vriendin neergeschoten en hierna de hand aan zichzelf geslagen. Het tragische incident vond plaats aan de Van ’t Hogerhuysstraat. Uit voorlopige informatie blijkt dat de politieagent, die dicht bij de dertig is, met zijn dienstwapen zijn geliefde de fatale schoten moet hebben toegebracht. Hetzelfde wapen gebruikte ...

hij om zichzelf van kant te maken. Het motief voor de trieste daad is nog onbekend. Wel wordt van politiebronnen vernomen dat de vriendin een paar dagen geleden aangifte heeft gedaan tegen haar vriend op bureau Nieuwe Haven. Het vermoeden bestaat, dat dit kwaadbloed moet hebben gezet bij de politieman. De lichamen zijn voor sectie in beslag genomen.

 

 

 

 

Nederlander vast voor verkrachten 4-jarige.
PARAMARIBO, 23 mrt – De Surinaamse politie heeft een Nederlander opgepakt voor onder meer het verkrachten van een 4-jarig meisje. Hij gaf leiding aan een kindertehuis en heeft ook andere minderjarigen misbruikt en mishandeld, meldt de Wereldomroep woensdag.
 
Het zou gaan om ex-marinier H.de G. uit Nieuw-Vennep die sinds 2008 in Suriname woont. Hij gaf leiding aan kindertehuis Lobi-Blesi in Tamanredjo, een dorp vijftien kilometer buiten Paramaribo.
In het tehuis verblijven volgens de omroep ongeveer twintig kinderen uit sociaal zwakke milieus. De bal kwam aan het rollen toen een voormalig vrijwilliger onraad rook. Zij werd aangeklampt door een meisje dat vertelde dat ze was achtervolgd met een stok en dat haar strot was dichtgeknepen.

Vrouwen proberen cocaine via ijslolly’s te smokkelen.

De Koninklijke Marechaussee op Schiphol heeft drie vrouwen gearresteerd die via ijslolly’s verdovende middelen Nederland probeerden binnen te smokkelen. Ze liepen vorige week tegen de lamp, aldus de marechaussee.
Twee vrouwen van 19 en 21 jaar uit Rotterdam en een 23-jarige vrouw uit Amsterdam hadden op drie verschillende vluchten uit Suriname zakken met ijslolly’s bij zich. De douane en de marechaussee vertrouwden de zaak niet en onderwierpen de ijslolly’s aan een controle. Daarbij bleek dat in het ijs cocaïne zat verwerkt. De zakken met lolly’s waren inclusief verpakkingsmateriaal 2 tot 3 kilo zwaar.
 De 23-jarige Amsterdamse reisde samen met haar 1-jarige nichtje. Het meisje is overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. Alle drie de verdachten zitten vast voor verder onderzoek door het team drugsbestrijding van de marechaussee.

Het is zo fijn om Surinamer te zijn.

De Surinaamse president Venetiaan verklaart dat “jongeren een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van het land”. Dat zegt Venetiaan naar aanleiding van de documentaire HET IS ZO FIJN OM SURINAMER TE ZIJN van producent en regisseur In-Soo Radstake (IN-SOO PRODUCTIONS). Deze wordt volgende week zaterdag 6 december om 20.55 uur uitgezonden op Nederland 3 door omroep Llink.
Venetiaan geeft in de documentaire aan wat jongeren kunnen betekenen voor de ontwikkeling van het land en zegt toe dat hij en zijn medewerkers de film gaan bekijken. “Jongeren moeten weten dat het hun land is en dat als zij niet samenwerken om er iets van te maken, dan zal de toekomst, die in hun handen ligt, niet succesvol zijn.”

HET IS ZO FIJN OM SURINAMER TE ZIJN gaat over een groep jongeren die op geheel eigen wijze bezig is om de toekomst van hun land Suriname te verbeteren. Vanuit hun "Dim Sum Academie" nodigen zij gasten uit die hen kennis verschaft die ze via traditionele leerwegen niet krijgen. Uiteraard onder het genot van een hapje Dim Sum en een drankje. Met filmmaker In-Soo Radstake maken zij een documentaire over hun uiteindelijke missie: andere jongeren inspireren om op een positieve manier te werken aan je eigen ontwikkeling en die van het land.

60% van de Surinaamse bevolking is onder de 29 jaar. Met de verkiezingen van 2010 voor de deur zijn de jongeren een belangrijk deel van het potentiële electoraat. Op welke wijze de jongeren van de Dim Sum Academie dat gaan doen blijft lang onduidelijk, totdat de film een half jaar later vertoond wordt in Paramaribo en er een nieuwe missie ontstaat waarbij zelfs President Venetiaan betrokken raakt.

Videoclip
Voor de documentaire is ook een gelijknamige titelsong gemaakt door rapper Tatoo, die ook gevolgd wordt in de documentaire. Tatoo raakte geïnspireerd door de boodschap van de film en besloot met collega-rappers DW1, Crazy-G en Tha B.C. een titelsong op te nemen voor de documentaire. Deze is vanaf vandaag te zien op o.a. YouTube.com via http://www.youtube.com/watch?v=UnE2VFYRrqk

Prijs Surinaams puntje voortaan markt bepaald.
PARAMARIBO, 17 feb – De regering wil de prijs van de zogenaamde puntbroodjes niet langer vasthouden. Volgens het ministerie van Handel & Industrie, HI, wordt de lokale broodmarkt volledig geliberaliseerd. Het tijdperk van onderhandelen over verhogingen en aanpassingen is voorbij. De markt is er klaar voor.
Met ruim honderd bakkers hoeft strakke controle niet echt meer. “Het kan niet anders dan dat de concurrentie op de broodmarkt ervoor zal zorgen dat billijke prijzen tot stand komen”, stelt HI. De laatste onderhandelingen waren vorig jaar. De onderhandelingen moesten steeds weer willekeur voorkomen. Maar concurrentie en vrije markt zijn nu de sleutelwoorden. Bij de rest van de broodsoorten geldt de liberalisatie al jaren.
De liberalisatie van het puntje, verreweg de populairste broodsoort, is geen nieuwigheid. Het is eerder de voortzetting van een trend. “Door de globalisering en de regels van de Wereldhandelsorganisatie is tien jaar geleden besloten om als overheid zo min mogelijk te bemoeien met de totstandkoming van de prijzen in de winkels.” Alleen babyvoeding, melk, kookgas en brandstof vormen nog een uitzondering.

Surinamers meest bezorgd om ogen en tanden.
PARAMARIBO/NIEUW NICKERIE, 16 feb – Behandeling van ogen en gebit staat hoog op het verlanglijstje van de Surinaamse patiënt. Het is ook zo doorgegeven aan de uitvoerders van het Amerikaanse hulpprogramma New Horizons 2011. In ten minste één district wordt de gratis medische hulp op waarde geschat.
In Nickerie mogen de Amerikanen rekenen op een flinke opkomst. “Het gaat om honderden patiënten per dag”, zegt dokter Kries Matai in het RTV journaal. Mensen willen vooral oog- en tandheelkundige hulp. Voor de meesten valt een brul buiten het eigen budget. De hoop is nu op de Amerikaanse militairen gevestigd. Die komen al enkele jaren met hun militair paraatheidsprogramma hulp bieden.
Het is een oefening in samenwerken en in hulpverlening. “De Amerikanen brengen brillen mee. Ook de tandheelkundige hulp is welkom, want die is hier duur”, aldus Matai. Amerikaans ambassadepersoneel heeft in Nickerie de gebouwen geïnspecteerd waar poli zal worden gehouden. Brokopondo staat ook op program. De eerste legertroepen worden in juni verwacht. Reparatie van scholen en poli’s staat ook op programma.


President Venetiaan spreekt in Rotterdam
De Surinaamse president Ronald Venetiaan heeft zaterdagmiddag sympathisanten van de NPS en andere belangstellenden toegesproken in het centrum van Rotterdam. Venetiaan was uitgenodigd door de afdeling Nederland van de NPS, in zijn hoedanigheid als voorzitter van deze partij.
De toespraak van Venetiaan in congrescentrum Engels ging onder meer over het verkiezingsprogramma 2010 van de NPS en de manier waarop jongeren en andere Surinaamse Nederlanders een bijdrage kunnen leveren aan een goed verkiezingsresultaat in mei volgend jaar.
Ook ging de voorzitter van de NPS in op een kleine protestactie voor de deur van het congresgebouw. Daar hadden demonstranten van de Vereniging Surinaamse Nederlanders, onder leiding van Mahin Jankie, zich verzameld om aandacht te vragen voor een aantal onderwerpen waar Surinaamse Nederlanders mee te maken hebben. Het ging daarbij om o.a. hoge vliegtarieven naar Suriname, de visumplicht en de honderd procent controle op Schiphol.

Lege kas Suriname als aanvullend thema

PARAMARIBO, 10 feb – De stand van ’s lands financiën mag dan niet voor de poes heten, Suriname’s toppolitici bijten er de tanden op stuk. En enthousiast nog ook. Het schier eindeloze welles nietes rond de ‘staatskas’ houdt al weken aan. Parlementariër André Misiekaba wil er het liefst zo gauw mogelijk een punt achter zetten. En een dikke streep onder.
Al is die streep niet bedoeld om het saldo in te luiden. Een saldo dat er wellicht rood bij staat. Het laatste nu grenst niet aan waarschijnlijkheid voor wie Ruth Wijdenbosch van de oppositie wil geloven: “Er kan geen sprake zijn van een lege staatskas.” Ook al roepen Misiekaba en de zijnen nog zoveel het tegendeel. Dan deden de voorgangers, het Nieuw Front, het toch beter.
Of beter gezegd: met minder misbaar. Het moet toen niet veel anders zijn geweest. Het was “elke maand weer passen en meten”, verzuchtte ex-minister van Financiën Humphrey Hildenberg ooit. Zo bekeken heeft zijn opvolgster veel van hem weg. Misiekaba vindt precies daar de schoen wringen. “Als wij het hebben over een lege kas gaat het (voila!) om passen en meten, wat betaal je nu en wat niet. Zo kun je een land niet blijven draaien.”
 
Miljoen winst Suriname Conservation Foundation
PARAMARIBO, 10 feb – De Suriname Conservation Foundation, SCF, heeft ruim een miljoen dollar verdiend aan zijn internationale investeringen. Dit meldt John S. Adams, Senior Vice President Investments van het Zwitserse UBS Financial Services. Het geld krijgt een mooie bestemming.
Of eigenlijk tientallen mooie bestemmingen. “Het SCF is er voor projecten die te maken hebben met natuur en gemeenschapsontwikkeling. Dat is vooral goed voor het bewegen op de internationale financiële markten”, zegt Adams. De doelen van SCF liggen in een andere dan de traditionele sfeer op internationale markten. “We hoeven niet al te agressief te werk te gaan”, aldus Adams. Hij bezocht Suriname om verslag te doen.
SCF heeft ruim vijftien miljoen dollar uitgezet via het zogenaamde Endowment Fund. Van de rentewinst worden de operaties in Paramaribo en projecten gefinancierd. De organisatie zet zich in voor bescherming van de biodiversiteit in vooral officieel beschermde gebieden van Suriname. Speciale aandacht krijgt het Centraal Suriname Natuurreservaat dat ruim tien procent beslaat van het Surinaams grondgebied.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protest op stoep Surinaams parlement gelegd
PARAMARIBO, 10 feb – De Raad van Vakcentrales in Suriname, Ravaksur, en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven hebben hun grieven tegen het aanpassingsprogramma op de stoep gelegd van het parlement. In een bijeenkomst met parlementariërs zijn de mogelijke gevolgen belicht. Het parlement mag er niet lichtzinnig over doen.
In ieder geval moeten eventuele wetsvoorstellen flink afgewogen worden. Het is namelijk het parlement dat groen licht geeft voor belastingverhogingen. En die zitten er aan te komen. Vrijwel alle belastingvormen worden aangepast. Vooral Ravaksur vreest een gigantische koopkrachtdaling met spiraalwerking. Dat is nu al te merken met de verhoging van de brandstofheffing en de devaluatie van de Surinaamse dollar.
Als ook de belastingmaatregelen erbij komen is het compleet. De regering wil onder meer herinvoering van de belasting op voertuigen. Het parlement had beide organisaties uitgenodigd voor overleg. Het is kortdag. Binnenkort beginnen de debatten over de belastingmaatregelen.
Ravaksur en de werkgevers willen uiteindelijk ook overleg met de regering. Dat zal van blijvende aard moeten zijn om zeker te zijn van behoorlijk beleid.
 
 
Prijskaartje publieke sector in Surinaamse dollar
PARAMARIBO, 10 feb – De Surinaamse dollar behoort als belangrijkste betaalmiddel te gelden voor het publieke bedrijf. Minister Falisi Pinas van Transport Communicatie & Toerisme wil er in elk geval hard tegenaan. Hij begint een klopjacht tegen prijsaanduiding in dollars of euro’s. Het kan nog een harde noot worden.
Als er één bedrijf is dat onvermurwbaar bleek de afgelopen jaren, is het Telesur wel. Het telefoonbedrijf toonde zich nooit gevoelig voor pleidooien in het parlement. Of beloftes van bewindslieden die zwoeren dat Telesur “eindelijk” zou worden aangepakt. Tot vandaag is worden de zogenaamde belkaarten geprijsd vanaf vijf dollar. Er mag wel in Surinaams worden betaald, maar dan tegen de officiële wisselkoers. Kaarten in SRD-waarden zijn er wel.
Maar die zijn minder populair, omdat ze ‘sneller’ heten op te gaan. “Alle tarieven moeten uitgedrukt worden in Surinaamse dollars, ook als er verlies wordt geleden”, zegt Pinas. Het klinkt weliswaar traditioneel. Vicepresident Robert Ameerali ziet de Surinaamse dollar moeilijk stabiel blijven als de munt geen waardering geniet. De publieke bedrijven moeten het voorbeeld geven. Pinas wil dat ook de SLM ophoudt met vreemde valuta te eisen voor vliegtickets.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vicepresident Suriname: er komt nog veel meer
PARAMARIBO, 3 feb – Suriname mag nog meer economische maatregelen verwachten. Er komt nog meer. Moro é doro, zoals een plaatselijke politieke partij scandeerde tijdens de laatste verkiezingen. Die partij zit nu in de oppositie en kan de draai maar weinig waarderen. De voornemens van de huidige machthebbers hebben daar alles mee te maken.
Als ook maar de helft waar is van de aankondigingen, valt er ruim genoeg politieke winst bij te spinnen. Een geruststelling misschien voor die politieke partij, maar reden tot kriebels bij de rest. “Dit is nog maar vijf en twintig procent van alle maatregelen. Er komen nog meer”, zei vicepresident Robert Ameerali tijdens zijn laatste persconferentie. Niet dat hij de doorslag niet beseft van wat er nu al te koop is. De prijzen in de winkels spreken boekdelen.
Bij zelfs de meest bedrijfsblinde politicus zouden daar de alarmbellen van aanslaan. Waarschijnlijk is die fase nog niet aangebroken. De machthebbers zijn onstuitbaar enthousiast. Anders dus dan oppositie en samenleving. Ameerali kan uren doorgaan over wat mens en samenleving te wachten staat. To go where no man has ever gone before. No politician in het Surinaams geval. Zelfs de heilige huisjes zijn niet veilig meer. Binnenkort gaan de energie- en waterrekening een ruk omhoog. Wie deed daar het licht uit?
 
 
Surinaamse evangelist des duivels over Palestina
PARAMARIBO, 5 feb – Het besluit van de regering Bouterse om Palestina te erkennen als staat, is totaal verkeerd. Dit stelt evangelist Steve Meye. “Het is geen wijs besluit, omdat de spanning tussen Israël en de Palestijnen al duizenden jaren gaande is.” Suriname had beter moeten weten en zich anders moeten opstellen.
Nu wordt van het ene moment op het andere extreem gekozen. “De juiste opstelling van de overheid zou kunnen zijn om neutraal te blijven en geen partij te kiezen, Nu met de officiële statement en de aankondiging van erkenning naar de Verenigde Naties en de Palestijnse president Mahmoud Abas toe, is dus dan partij gekozen voor Palestina”, zegt Meye. Hij distantieert zich van het besluit. “Als persoon en als bisschop van Gods Bazuin Ministries.”En dat wil wat zeggen, want president Desiré Bouterse is lid van deze evangelische gemeente. Meye zelf is een graag geziene gast tijdens meetings van de Nationale Democratische Partij. Kennelijk kan het besluit van zijn spirituele broeder er echt niet doorheen. Steve Meye is ook goodwill ambassador voor Israëli. Hij vindt dat Palestina niets minder doet dan grondgebied van de joodse staat bezet houden. Surinaamse moslimorganisaties hebben zich nog niet uitgesproken.


Klik hier om de digitale versie van Hindi Glory  te downloaden
Klik hier om de digitale versie van Hindi Glory (maart) te downloaden
  

Weersverwachting
Rotterdam